Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

artist

artist

Jeremy Wood

GPS drawing in het Beatrixpark

Vrijdag 6 juni gaf Jeremy Wood een workshop GPS Drawing in het naast Platform21 gelegen Beatrixpark. Met de GPS systemen die Wood achterliet konden de bezoekers zelf aan de slag en hiermee het park op een geheel nieuwe manier verkennen.
Een wandeling door het park zal nooit meer een gewone wandeling zijn wanneer je weet dat je eigenlijk aan het tekenen bent.

NOS Headlines kwam langs en maakte een GPS Drawing. Bekijk het filmverslag hier.

Voor Platform21 = Checking Reality creëerde Wood GPS Data Cloud, een sculptuur gebaseerd op de onnauwkeurigheden die nog steeds aanwezig zijn in de moderne navigatietechnologie.

Op de plek waar tot voor kort ‘gewoon’ twee parkbankjes stonden die vaak gebruikt worden door parkbezoekers, staat nu de installatie van Jeremy Wood. Over de onnauwkeurigheid die in de geavanceerde technologie van tegenwoordig toch nog bestaat.

Het werk GPS Data Cloud bestaat uit een heleboel met elkaar versneden parkbankjes, alsof ze steeds enkele decimeters zijn versprongen. En dat is ook zo. Jeremy Wood heeft op de twee bestaande banken een GPS-ontvanger geplaatst en gedurende één minuut elke tien seconden een plaatsbepaling gemaakt van de bankjes, gebruikmakend van GPS-technologie. De achtereenvolgende GPS-exacte-locaties zijn verwerkt tot een één-minuut-beeld van de banken die er stonden (volgens de satelliet staan ze hier.... oh nee ze staan híer... nu staan ze hier.....).

De banken overlappen en doorsnijden elkaar en verschillen in positie en hoogte. Het geheel vormt als het ware een digitale storing ín de werkelijkheid.

Jeremy Wood speelt met dit werk in op het feit dat we een bijna blindelings vertrouwen stellen in onze navigatiesystemen en de huidige technologie die een steeds groter en vanzelfsprekender onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven, terwijl deze technologie wel degelijk onnauwkeurigheden bevat.

Daarmee zegt het werk dus tegelijkertijd iets over de stand van zaken van de mens.

Jeremy Wood geeft ook een workshop, waarbij deelnemers zelf met een GPS-ontvanger tekeningen kunnen maken door figuren te lopen in het Beatrixpark.

Als een potloodlijn op een vel papier, dat is hoe Jeremy Wood GPS –technologie (Global Positioning System) gebruikt om ‘op’ een landschap te tekenen. Voor hem is tekenen bewegen : lopen, rijden, varen of vliegen, tekenen betekent reizen. Met een GPS systeem in de hand verkent hij de scheidslijnen tussen wetenschap, techniek, kunst en geografie. In Londen liep hij zó over de stadse voetpaden en door de parken dat er geschreven quotes ontstonden. Met een vliegtuig vloog hij in vormen door het luchtruim boven Europa en tekende zo sterren in de lucht.

Hij verkent met zijn werk de functies en waarden van reizen en legt de grenzen vast die onze bewegingen beperken en op de proef stellen: straten en wegen, ons ruimtelijk bewustzijn en onze navigatie vaardigheden.

Jeremy Wood werkt samen met Hugh Pryor aan GPSdrawings. Het idee ontstond in oktober 2000 toen een vertragingspatroon van een commerciële lijnvlucht van Berlijn naar Londen werd vastgelegd. Sindsdien heeft GPSdrawing zich ontwikkeld tot persoonlijke cartografie waarin al Wood’s reizen worden vastgelegd in digitale sporen.
www.gpsdrawing.com