Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

artist

artist

Benoît Goupy

Between the Lines

Je tuurt in het water. Plotseling welt het water op en lees je 'murmur'; Frans voor een zacht, ritselend geluid, maar ook voor geroezemoes. Zag je dat goed?

In de vijver van het Beatrixpark wordt een woord geschreven met water - driedimensionaal, niet iets wat je in de realiteit tegen zou kunnen komen, maar het is ook geen virtualiteit. Het woord verschijnt door een installatie die het water boven de oppervlakte doet opwellen.

Benoît Goupy's installaties veranderen de ruimte op zo'n subtiele manier, dat je alert moet zijn op elke onvolkomenheid in de muur of omgeving om zijn werk op te merken. Zo speelt hij in op je bewustheid van het spel tussen de ruimte, jezelf en de installatie.

Zijn werk heeft de neiging om te infiltreren in ruimtes, te werken net onder de oppervlakte van de directie perceptie. Of – meer letterlijk – door zichzelf te manifesteren direct vanonder de fysieke oppervlakte van een ruimte.

Doorgaans bestaan zijn installaties uit teksten die pas na een fysisch proces verschijnen op een tentoonstellingswand. Elektrische installaties verbranden door kortsluiting en laten een spoor na in de muur; woorden verschijnen in ijs op de wand, ontdooien en laten ‘tranen’ na. Het binnenste komt buiten, terwijl de oorzaak verborgen blijft. Zoals de bloedvaten onder de huid. Zijn ingrepen gedragen zich als vreemde lichamen op of in een bouwelement.

Benoît Goupy (1964, Poitiers, Frankrijk) woont en werkt in Amsterdam.
www.deiska.nl/goupy