Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

artist

artist

PIPS:lab (photography by Szilvia Tóth)

Alominom

Wie heeft zijn eigen hoofd ooit helemaal gezien ? We kennen allemaal ons hoofd voornamelijk vanuit één perspectief, namelijk recht van voren. Ons aangezicht. Het ‘aangezicht’ van de wereld kennen we daarentegen juist voornamelijk van een platte afbeelding: de wereldkaart. PIPS:lab (i.c. Keez Duyves i.s.m. Szilvia Tóth) maakte voor het werk Alominom een hoofd plat en liet het naadloos aansluiten op het uitzicht op de omgeving vanuit dat hoofd. Door deze ‘kaart’ weer terug te plaatsen in een cirkelvorm wordt het principe van de moebiusring toegepast: een eindeloze reis van binnen naar buiten naar binnen naar....

PIPS:lab vertaalde voor Alominom de herinneringen van Keez Duyves aan zijn vader naar een ruimtelijke installatie over de blik naar binnen versus die naar buiten.

De installatie bestaat uit een moebiusring waarop een platgemaakte 360 graden foto van een oude man in zijn omgeving is afgebeeld. De manier waarop het werk is geplaatst nodigt je uit er als het ware middenin te gaan staan en je te verplaatsen in het aangeboden perspectief. Het werk brengt het gehele omtrekbeeld van een gezicht naar buiten toe, plaatst het 360 graden aangezicht in een panoramaperspectief, naadloos aansluitend op het rondom-uitzicht vanuit datzelfde hoofd. Het werk spoort je hiermee aan na te denken over de plaats die je als mens inneemt in je eigen wereld, over de manier waarop jouw beeld van die wereld en het beeld dat de wereld heeft van/op jezelf elkaar wederzijds beïnvloeden. Alom-reflectie.

Uit interdisciplinaire combinaties creëert PIPS:lab nieuwe kunstvormen. Het eindproduct komt in veel verschillende vormen. Het kan een concert zijn of voorstelling, ene interactieve installatie of iets totaal anders zoals nu, bij Platform21, een sculptuur.

De mogelijkheden om media vorm te geven zijn enorm. Het is belangrijk deze mogelijkheden te kennen en te onderzoeken om zo de de waarde van waarheid en realiteit te vangen. PIPS:lab toont ‘eerlijke visuals’, wat betekent dat de beschouwer ziet en snapt wat er gefilmd of gefotografeerd wordt. Daarna wordt dit eerlijke materiaal gemanipuleerd, maar wel zó dat de menselijke interventie altijd zichtbaar is.

PIPS:lab werd opgericht in 1999 door Keez Duyves (beeldend kunstenaar en uitvinder), Remco Vermeer (fotograaf) en Mathijs de Wit (theatermaker). Momenteel bestaat PIPS:lab uit zes personen: Keez Duyves, Mathijs de Wit, Stije Hallema (muzikant), Steven van Hulle (DJ/producer), Bas Vos (cameraman), en Daan van West (componist).